Markalar ve Pazarlama

Ekonominin de yenilenen dünya ile birlikte paradigmalarında değişiklikler gerçekleşmeye başlamaktadır. Bilançolarda sadece maddi varlıklarla hesaplanan oranlara artık, “marka değeri” gibi kavramlar girmektedir. Bu sonuçta yola çıktığımızda da Markalar ve Pazarlama önemli yer tutmaktadır.

Görülmeyen Varlıklar Yoksa Markalar mı?

Yenilenen dünyada karşımıza çıkan yeni bir kavramda  “intangible assets” (görülmeyen varlıklar); 1990’lı yılların başlarında gündeme gelen marka değeri kavramı iş dünyasının yönetiminde hızla yükselmektedir. Teknolojinin hızla ilerlemesi, iş dünyasındaki klasik değerleri değiştirirken, yenilenen dünya ekonomisi ile şirketler için yaratıcı fikirlere sahip olmak, fiziksel (maddi) varlıklara sahip olmaktan çok daha önemli hale geldi. Klasik şirket bilançolarında sadece elle tutulur varlıklar, menkul kıymetler ve nakit değerler, şirketin “aktif”leri olarak gösterilir. Hâlbuki günümüzde şirketlerin piyasa değerinin büyük kısmını “insan kaynağı”, “entelektüel sermaye”, “müşteri ilişkileri” ve “marka değeri” gibi elle tutulup, gözle görülemeyen soyut varlıklar oluşturuyor. Yönetim dünyasında bu değerleri ifade etmek için “intangible assets” deyimi kullanılıyor.

Global şirketlerde maddi varlıkların değerinin yanı sıra insan kaynağı”, “entelektüel sermaye”, “know-how”, “lisans ve telif hakkı bedelleri”, “müşteri ilişkileri” ve “marka değeri” gibi kavramlar parasal hesaplamalara etki etmektedir.

Markalar ve Pazarlama
Markalar ve Pazarlama

Markalar ve Pazarlama için Basit Bir “Marka Değeri”Hesaplama 

Basit bir hesapla şirketin marka değerini üç kalemle ortaya koyabiliyoruz: Maddi varlıklar (tangible assets), marka değeri (brand value) ve diğer ayri maddi duran varlıkların (other intangible assets-diğer görülmeyen varlıklar)

Markanızı Değerli Kılan Nedir?

Marka sayesinde elde edilen kâr marjı, markanın yeni müşterilere ulaşmaktaki rolü ve gelecekte de kâr sağlayacak güçlü bir marka olmak, bir markanın değerini artıran noktalardır.

Marka Değeri
Marka Değeri

Markalar ve Pazarlama için Marka Yaratma Sürecindeki 4 Faktörü Düşünecek Olursak;

Markalar ve Pazarlama için Marka Yaratma Sürecindeki “Farklılaşma, bir markanın rakiplerinden oranda ayrıştığını gösterir. Uygunluk, markanın kişilere ne oranda hitap edebildiğinin bir ölçütüdür. İtibar ise markanın tüketiciler tarafından ne kadar üstün ve kaliteli olarak yorumlandığını ortaya koyar. Bilinirlik, markanın temsil ettiği değerlerin insanlar tarafından ne derece tanındığının bir göstergesidir.

Türkiye’de ve dünyada “marka varlığı değer ölçer” araştırmasına göre önemli iki kavram daha bulunmaktadır; “marka canlılığı”, “marka endamı”. Marka canlılığı, markanın büyüme potansiyelini ortaya koyan bir ölçüttür. İtibar ve tanıdık ise “marka endamı” diye tabir edilen markanın bugünkü gücü ortaya çıkar.

Marka Yönetimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler;

Somut olmayan varlıklar olan “markalar”ın yönetiminde şirketler markanın ne anlama geldiğini ve ne sunduğunu iyi anlıyorsa, kurumun sunduğu deneyim üzerine odaklanıyorlarsa, şirketlerinin kim olduğu ve çalışanların neler yapabileceği konularına eğiliyor, sonrasında da bunu piyasaya indirmeyi başardıklarını vurgulayabiliyorsa işte o zaman “Marka Yönetimi” hakkında bilinmesi gerekenleri yapıyor demektir.,

Marka Yönetiminde Bilinmesi Gerekenler
Marka Yönetiminde Bilinmesi Gerekenler

Bir Şirket Markasını Yaratırken En Sık Hangi Hatalara Düşmektedir?

Şirketler markanın kontrolüne sahip oldukları için, istedikleri her şeyi yapabilir, yeterli mesaj gönderip reklam yaptığı zaman insanları istediğimiz her şeye inandırabiliriz diye düşünerek hata yapmış olurlar. Bugün marka için önemli olan ne kadar reklamı olduğu değil, müşterilerine ürünü ya da hizmeti ile ilgili nasıl bir deneyim sunduğudur.

Marka Oluşturma Konusunda Kurumsal ve Bireysel Olarak Profesyonel Hizmetlerimize Aşağıdan Ulaşabilirsiniz:

http://www.mgarti.com/kurumsal-marka-yonetimi

http://www.mgarti.com/bireysel-marka-yonetimi

Share your thoughts