Hukuk Bürolarında Kurumsallaşma

Yenilenen dünya ve günden güne her hizmet alanın bir marka konusu olması ile hukuk bürolarının da vermiş olduğu hizmette değişimler talep edilmeye başlandı. Bu noktada işletmelerde olduğu gibi gerek butik büro yapıları gerekse çok sayıda çalışanla hizmet vermekte olan hukuk büroları kurumsallaşmaya ve daha da ötesinde alanlarında “marka” olmaya yöneldiler.

• Müvekkiller hukuki anlamda alınan hizmetleri tek bir bürodan almak yerine konusunun uzmanı bürolardan ilgili konularda hizmet almaya başladılar.
• Bu değişiklik Büroların uzmanlığa önem vermesine ve Büroların sektöre özel uzmanlık, hukuk alanında derinlemesine bilgi sahibi olmaları ve butik hizmet verme konusundaki rekabeti artırdı.
• Hukuk bürolarında uzmanlıklara göre çalışma gurupları veya departmanlar oluşturulmaya başlandı. Böylece hukuk bürolarının yönetimi daha çok şirket yönetimine benzemeye başladı.
• Kadrolara hukukçu olmayan ancak yönetim konusunda uzman kişiler eklendi.
• Teknolojik çözümler
• Fiyatlandırma modelleri
• Lokasyonlardan çok, büronun spesifikleşmiş uzmanlığı

Artık hukuk büroları da bir marka olarak
BİLGİ + HİZMET + MARKA DEĞERİ = “FİYATLANDIRMA”

Hukuk Bürolarında Kurumsallaşma Süreç Yapısı
Hukuk Bürolarında Kurumsallaşma Süreç Yapısı

Hukuk Bürolarında Kurumsallaşma Süreci

Hukuk Bürolarına Özel olarak tasarlanan bir kurumsallaşma çalışmasında “Hukuk Bürolarındaki İşleyiş ve Sürecin Analiz” edilmesi oldukça önemlidir. Özellikle MG-ARTI ekibi olarak hukuk bürolarındaki tüm süreçlere hakim ve daha önce hukuk bürolarındaki sistem kurma yönteminde deneyimli ekibi sayesinde karşılaşılabilecek avantajlar ve dezavantajlar belirlenmektedir.

Hukuk bürolarında kurumsallaşma, hukuk bürosunun da bir marka olarak belirlenip, strateji geliştirilmesi için büronun var olan durumu ve hedeflenen durumu bir çok anlamda incelenerek gerçekçi bir yol haritası ve aksiyon planı oluşturulmalıdır. Bu tarz çalışmalar için önerilen çalışma süresi 1 yıldır. Bir yıllık planlamada yapılacakların zaman çizelgesi ile belirlenerek teklifte tarihli olarak yer alması sağlanır.

• Hedef Belirleme ve Swot Analizi Çalışması
• Logo Çalışması
• Vizyon – Misyon Çalışması
• Kurumsal Web Sitesi Çalışması
• Kurumsal Sosyal Medya Çalışması
• İçerik Çalışması
• Hukuk Büro Yönetimi Teknolojik Alt Yapı Geliştirilmesi
• Hukuk Bürolarında Süreçlerin Belirlenmesi
• Telefonda İletişim Teknikleri – Call Center Eğitimi